Обобщение на годишните доклади за дейността на Центровете за професионално обучение (ЦПО) за 2014 г.

Анализът е изготвен въз основа на данните, въведени в Информационната система на НАПОО от 911 ЦПО на основание чл. 22, ал.8 от Закона за професионалното образование и обучение.
От представените доклади се вижда, че от всички професии с трета степен на професионална квалификация най-много обучени, получили свидетелства за професионална квалификация, има по професия „Оперативен счетоводител“ – общо 1148 лица.
От професиите с втора степен на професионална квалификация 813 човека са получили свидетелство за професионална квалификация по професия „Готвач“.
От професиите с първа степен на професионална квалификация най-голям интерес има към „Оператор на компютър“, „Камериер“ и „Водач на МПС за обществен превоз“…

Анализ на дейността на центровете за професионално обучение през 2014 г.


● Публикувано на 04.05.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●