Образец на доклад за резултатите от извършена лицензионна експертиза по процедура за лицензиране на ЦИПО