Обява за избор на изпълнител

Избор на изпълнител Съгласно рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България съгласно проектното предложение, утвърдено от CEDEFOP е необходимо да бъде избран изпълнител за дейността “Дизайн и изработване на промоционални материали” на обща стойност 8508 лв. с ДДС.
Срок за представяне на офертите 19.04.2019г. (до 17,30 ч.) в деловодството на НАПОО или на ел.поща napoo@navet.government.bg

Приложение:

Обява, Проект на договор, Проект на оферта, Лого и текст за брандиране

Отговори във връзка с постъпили запитвания:
1. Относно изискванията за брандиране – зависи от размера на изделието и мястото за брандиране – за всяко изделие ще се обсъждат възможностите – обикновено на малките изделия се изписва само REFERNET и НАПОО, а на по-големите изделия (чанти, тефтери) се поставят всички лога.
2. Относно размера на брошурата – има различни варианти – лист А4 сгънат 3 пъти; книжка, формат А5 с не повече от 4 листа или други.
3. В прикачената обява се намира актуалния договор.
4. Посочените прогнозни стойности са с ДДС.