Оценка на новата ИС на НАПОО

Уважаеми представители на ЦПО/ЦИПО,

Моля за вашата оценка на новата ИС на НАПОО.

Анкета за оценка на ИС на НАПОО от ЦПО – линк
Анкета за оценка на ИС на НАПОО от ЦИПО – линк