Относно конкурса за избор на външни експерти

С решение на УС на НАПОО са утвърдени външните експерти, които са подали документи и отговарят на посочените изисквания.

Списък с външните експерти
Обучението на външните експерти, утвърдени с решение на УС на НАПОО от 24.09.2014 г., (Протокол № 04/24.09.2014 г.) ще се състои на 14.10.2014 г. от 14,00 ч. в заседателната зала на НАПОО.