Oценяване въздействието на Националната квалификационна рамка

Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България е приета с РМС № 96/02.02.2012 г. НКР улеснява съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомага мобилността, допринася за повишаване качеството на обучението и насърчава валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното учене.
Националната квалификационна рамка, както и препоръката на ЕС може да бъдат намерена тук https://www.navet.government.bg/bg/evropejskata-kvalifikatsionna-ramka/

С цел актуализиране на Националната квалификационна рамка и синхронизиране с действащото законодателство, както на национално, така и на европейско равнище, Министерство на образованието и науката провежда национални консултации за оценяване въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България.

Въпросникът може да бъде попълнен от обучаващи институции, граждани, експерти, представители на социалните партньори и др. онлайн  ТУК

 


● Публикувано на 16.10.2018● Последна редакция 16.10.2018●