Покана за участие в семинар за прилагане на Европейската квалификационна рамка на национално ниво за периода 2018-2020г.

Във връзка с осъществяване на дейностите на Министерството на образованието и науката като национален компетентен орган по прилагане на Препоръката на Съвета на ЕС относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018-2020 г. на 31.10.2019 г. от 11.00 ч. се организира среща-дискусия, насочена към всички заинтересовани страни. По време на събитието ще бъдат представени различни добри практики.
Семинарът ще се проведе в залата на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в гр. София, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов“, като за участие е необходима регистрация на e-mail: iva.nikolova@mon.bg или на тел 02/921 76 88 в срок до 22-ри октомври 2019 г. включително.

Приложение: Формуляр за регистрация

Програма на събитието

Екип на НАПОО