Предстояща кръгла маса на тема „Атрактивност на професионалното образование и обучение в ИКТ сектора“

На 03 юни 2015 г. в гр. София Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с любезното съдействие на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще проведе кръгла маса на тема „Атрактивност на професионалното образование и обучение в ИКТ сектора”, която се организира в рамките на честването на петнадесет години от създаването на НАПОО.
Целта на кръглата маса е да се дискутира динамиката на развитие на професиите и компетентностите в ИТ сферата и потребността от нови професии в сектора според изискванията на пазара на труда.
В събитието ще вземат участие представители на държавни институции, браншови организации, работодатели, обучаващи институции, преподаватели, експерти и IT специалисти.

Програма-Кръгла маса на тема „Атрактивност на професионалното образование и обучение в ИКТ сектора“


● Публикувано на 21.05.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●