Предупреждение за отнемане на лицензии на ЦПО

Списък на ЦПО, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес-15.03.2016.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение /ЦПО/, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес:

Лицензия200312152ЦПО към “Северна корона ” ООДВарна
Лицензия200612372ЦПО към ЕТ “Нели – Стоянка Николова”София
Лицензия200612374ЦПО към АТС СЪНШАЙНТУРС ТРЕЙНИНГ ООДСофия
Лицензия200712451ЦПО към ЕТ “НШФК – Венцислав Петков”София
Лицензия200712517ЦПО към сдружение “Европейска мечта”Шумен
Лицензия200712527ЦПО към “МУДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООДСофия
Лицензия200712554ЦПО към “ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ” ООДСофия
Лицензия200812668ЦПО към СДРУЖЕНИЕ “ЗНАНИЕ”Плевен
Лицензия200812701ЦПО към “ДЖОБ СЪПОРТ” ЕООДСофия
Лицензия200912759ЦПО към “АЛФА МЕДИКА – ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР” ЕООДВарна
Лицензия201112911ЦПО към “Енерджи груп” ООДСофия
Лицензия201112960ЦПО към “Диалог Трейнинг Груп” ЕООДШумен
Лицензия2013121083ЦПО към “Тримекс-Димитров,Максимов, Асаад” ООДВелико Търново
Лицензия2013121095ЦПО към „НЮ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ“ EООДСофия

За горепосочените центрове ще започне производство по отнемане на лицензията в съответствие с изискванията на ЗПОО.

ЦПО имат възможност да изразят становище и да направят допълнително попълване и подаване на годишна информация в 7-дневен срок. Срокът започва да тече от датата, на която списъкът на центровете е публикуван на интернет-страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение.