архив съобщаване на административни актове

Временно отнемане за срок от 3 месеца на лицензия на ЦПО към СНЦ “Дунавски център за обучение и развитие”, гр. Свищов

На основание чл. 48, ал. 3, чл. 49 г, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) и във връзка с… Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2017

Прекратяване на договор за услуга

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, поради частично неизпълнение на условията на договора и в изпълнение на чл. 11, т.4 се прекратява едностранно от Възложителя договор № 77/08.04.2016… Пълен текст »


Публикувано на: 27.01.2017

Предупреждение за отнемане на лицензия на ЦПО

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме информация за Център за професионално обучение към „ЕНЕМОНА“ АД, гр. Козлодуй, гр. София, лицензия № 200812618Пълен текст »


Публикувано на: 21.09.2016

Предупреждение за отнемане на лицензии на ЦПО

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме информация за Центровете за професионално обучение /ЦПО/, за които ще започне производство по отнемане на лицензията в съответствие с изискванията на… Пълен текст »


Публикувано на: 30.08.2016

Предупреждение за отнемане на лицензии на ЦПО

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме информация за Центровете за професионално обучение /ЦПО/, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях… Пълен текст »


Публикувано на: 18.03.2016

Предупреждение за отнемане на лицензии на ЦПО

Списък на ЦПО, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес-15.03.2016.
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 16.03.2016

ЦПО, който не е получил уведомително писмо на посочения от него адрес-15.04.2015.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс,
публикуваме името на центъра, който не е получил уведомително писмо на
посочения от него… Пълен текст »


Публикувано на: 15.04.2015

Списък на ЦПО, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес-23.03.2015.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение /ЦПО/, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес:
Лицензия № 200312103 на ЦПО към ЕТ “ПЕВИК Ваян… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2015