Проект 597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-IPI-JQ-VET „Development of managerial and entrepreneurial skills of young eco-farmers via joint VET curricula, enhanced qualification profile, assessment standard and sustainable cooperation synergies” (ECOFAR).“

Финансираща програма: „Erasmus +“ Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“. Проектът е с продължителност 24 месеца.
Продължителност: 01.10.2018 г. – 30.09.2020 г.
Цели:
• Увеличаване на възможността за наемане на работа на млади предприемачи от екологични земеделски стопанства;
• Предоставяне на специални разширени учебни програми за ПОО за управлението на еко-земеделски предприятия;
• Развиване на висококвалифицирана и квалифицирана работна сила;
• Постигне на осезаеми и устойчиви резултати при установяването на съвместно ПОО квалификация в областта на предприемачеството на еко-фермерите и тяхното управление, включително по-голяма прозрачност, съпоставимост и признаване на тази квалификация;

Партньори по проекта:
• Университет на Марибор, Словения;
• CPI – Институт на Република Словения за професионално образование и обучение;
• Университет Чанаккале Март, Турция
• KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, Турция;
• EUFORA, Гърция;
• Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, Стара Загора, България;
• Екология КМ, Брестовица, България.

Втора среща по проекта


● Публикувано на 17.01.2019 ● Последна редакция 10.06.2019●