Проект DOC – Digital Orientation Competences: continuation of my professional studies

karierata mi

Финансираща програмаЕразъм +

Наименование: № 2015-1-BG01-KA202-014326 Project Title “DOC – Digital Orientation Competences: continuation of my professional studies”  – “Умения с насоченост в областта на цифровите технологии: продължаване на моите професионални изследвания”

Продължителност: от 01.01.2016 до 31.12.2017 г.

Основна цел: Подобряване на качеството на професионалното ориентиране и обучение, предлагано в България, чрез трансфер и адаптиране на модел за ориентиране (софтуер).

Разработен от експерти от цяла Европа, KARIERATAMI е нов софтуер за онлайн кариерно ориентиране, който помага на базата на отговори на въпроси свързани с предпочитанията и съществуващите умения на лицата да бъде установено кои професии са подходящи. Софтуерът предлага информация за трудовите дейности, възможностите за обучение по около 300 професии. Възможно е всеки да направи своя план за придобиване на необходимите знания и умения, необходими за практикуване на избраните професии.

Националното тестване ще се извърши с ученици от училища на територията на цялата страна в периода юли-октомври 2017 г.

Освен за ученици, продуктът може да се ползва и от възрастни – както самостоятелно, така и в допълнение на работата на консултантите в Центровете за кариерно консултиране и Центрове за информация и професионално ориентиране.

 

Партньори по проекта са:

  • University of Camerino (Italy)
  • CASCAID (United Kingdom)
  • Centro Studi Pluriversum (Italy)
  • DEP Institute (Spain)
  • NAVET (Bulgaria)
  • High school “Panayot Volov”  Shumen (Bulgaria)
  • SATEAN (Romania)
  • University of Sofia (Bulgaria)

Връзки:

http://karieratami.bg/


● Публикувано на 20.06.2017 ● Последна редакция 09.07.2018●