Проект „Повишаване качеството и ефективността на професионалното обучение на възрастни – проучване на европейски опит и иновативни практики за Учене през целия живот“

Финансираща програмаЕразъм +

Наименование: Проект № 2018-1-BG01-KA102-047411 „Повишаване качеството и ефективността на професионалното обучение на възрастни – проучване на европейски опит и иновативни практики за Учене през целия живот“ по Програма „Еразъм +“ , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Продължителност: от 01.06.2018 г. – 31.08.2019 г.

Основна цел:  Проучване, усвояване и адаптиране на опит и на добри европейски практики, с оглед съпоставяне на националните системи за професионалното образование и обучение, въвеждане на системите за осигуряване на качество на доставчиците на професионално обучение, процедурите по валидиране и разширяване на достъпа до надграджане на придобита квалификация и други ключови въпроси, свързани с развитието на ПОО.

Служители от  НАПОО ще осъществят в 2 потока мобилности в Италия и Великобритания.

 Партньори по проекта са:

  • Euroform RFS – Торино,  Италия
  • NGi – Нотингам, Великобритания

Презентация по проекта

Посещение в гр. Торино, Италия

Посещение в гр. Нотингам, Великобритания

Презентация за резултатите по проекта

 


● Публикувано на 25.07.2018 ● Последна редакция 29.08.2019●