ПРОЕКТИ ПО ECVET

Единици резултати от ученето с приложение в професионалното образование и обучение в сектор Туризъм – 2014 – брошура


Проект “Qualification, Knowledge, ECVET”


Международен проект ”Европейска интеграция Югоизточна Европа ІІ. Европейска интеграция на икономики и пазари на труда чрез TVET”

Единици резултати от учене за техник по поддръжката в химическата промишленост – ниво 4 по ЕКР (проект)

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 541030 „ Хлебар-сладкар”  – втора степен на професионална квалификация” (проект)

Eдиници резултати от ученето за професията Химик-оператор

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 481020 „ Системен програмист”,  специалност 4810201 „Системно програмиране” (проект)

• Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 811070 „Готвач”  специалност 8110701 „ Производство на кулинарни изделия и напитки”-2014 год. (проект)


Food-ECVET: Proposals for the application of the ECVET model in the EU food sector


● Публикувано на 15.07.2015 ● Последна редакция 19.04.2016●