Професионално обучение на безработни лица с ваучери

Професионално обучение с ваучери по схема “Развитие” и схема “Подкрепа за предприемчивите българи, Компонент 1” на ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г”

Председателят на НАПОО г-н Деян Пушкаров посети в периода 02.05. 2012 г. – 04.05.2012 г. курсовете за професионално обучение с ваучери по схема “Развитие” и схема “Подкрепа за предприемчивите българи, Компонент 1” на ОП “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, проведени в гр. Девин.

Професионално обучение с ваучери за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия “Заварчик”, 11 безработни лица по схема “Развитие” в квалификационен курс проведен от СНЦ “Център за професионално обучение, знание и прогрес” гр.Девин в учебна база на Механичен завод АД гр.Девин, партньор на ЦПО

 

Професионално обучение с ваучери на 22 безработни лица по Схема “Подкрепа за предприемчивите българи, Компонент 1” на ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г” за придобиване на професионална квалификация по част от професия по професия “Сътрудник в бизнес услуги” в гр.Девин, проведен от ЦПО към “Фонадация за социални инвестиции и ресурси” гр.София, в учебна база на Частен професионален колеж по туризъм “Алеко Константинов” гр.Девин

 


● Публикувано на 05.01.2012 ● Последна редакция 01.06.2015●