Професионално ориентиране през целия живот

Необходимо е синхронизиране на политиките по професионално ориентиране, които се прилагат към различните групи граждани – учениците, студентите, заетите и безработните лица. Това стана ясно след проведеното на 7 юни в гр. София събитие, посветено на професионалното ориентиране през целия живот. Организатори бяха Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

По време на събитието бе представена дейността на различните видове институции, предоставящи услуги по професионално ориентиране на гражданите през различен етап от техния живот. Доставчици на услуги по професионално ориентиране бяха информирани и относно европейските и национални политики в тази сфера.

Обсъдиха се и най-често срещаните трудности и предизвикателства в работата на кариерните консултанти, както и възможните подходи за тяхното преодоляване. Най-дискутирани бяха недостатъците на нормативната уредба, липсата на съсловна организация на кариерните консултанти, липсата и на сдружение на лицензираните ЦИПО и други. Коментира се и възможността за създаване на национален форум по професионално ориентиране, в който да бъдат представени всички заинтересовани страни и чиято дейност да бъде насочена именно към сближаване на отделните политики.

Презентациите от събитието може да изтеглите от тук: Част 1 и Част 2


● Публикувано на 09.06.2016 ● Последна редакция 10.06.2016●