Професионалното обучение по професия „Парамедик“

В рамките на проект „Качество и ефективност“ е изготвен видеоклип за професионалното обучение по професия „Парамедик“, в който чрез ефектни демонстрации на учебни практики и мотивиращи лични послания от обучавани лица са представени интересни аспекти на квалификацията в лицензиран център за професионално обучение.