Програма “Интелигентна енергия в Европа” , покана “Изграждане на умения”

2011 – 2013 „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите за България до 2020 г.”, инициатор ЕнЕфект Консулт, България
Продукти по проекта:

Пътна карта на български език BuildUp
Брошура по проекта BuildUp


● Публикувано на 20.02.2011 ● Последна редакция 26.05.2015●