Промени в Процедурата за поддържане и актуализиране на СППОО

Една от промените в приетата от Управителния съвет на НАПОО Процедура за поддържане и актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) е свързана с изменения през 2014 г. чл. 54, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), според който предложения към НАПОО за включване на нови професии и специалности в СППОО вече могат да бъдат правени само от отрасловите министерства.

Процедурата за поддържане и актуализиране на СППОО


● Публикувано на 27.07.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●