Рамково споразумение за обмен на информация между МОН, МТСП, АЗ и НАПОО

Днес, 17 декември 2015 г. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев , Изпълнителният директор на Агенция по заетостта Валентина Георгиева и председателят на НАПОО Емилияна Димитрова подписаха рамково споразумение за сътрудничество чрез предоставяне на данни.

Споразумението ще обслужва системата на професионалното образование и обучение, системата на висшето образование, търсенето и предлагането на работна сила по професионални направления и региони в България, както и пазара на труда. Данните се предоставят във вид, който гарантира защита на личните данни на физическите лица.

Партньорството между МОН, МТСП, АЗ и НАПОО е пример за ефективно сътрудничество между институциите при спазване на мерките за защита на информацията, предвидени в законодателството.


● Публикувано на 17.12.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●