С какъв медицински документ кандидатът за професионално обучение в ЦПО удостоверява, че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна?

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. В тази връзка е необходимо кандидатите за професионално обучение в ЦПО да представят документ от общопрактикуващ лекар (карта за предварителен медицински преглед), в който изрично да е посочено, че професията, по която желае да се обучава лицето, не му е противопоказна.