Семинар на тема: „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма „Еразъм+“

На 17 юни 2020 г. беше проведен втория за тази година онлайн семинар, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси с активното участие на НАПОО, като Националната контактна точка по прилагане на Препоръката за трансфер на кредити в ПОО, на тема „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма „Еразъм+“.
На семинара национални ECVET експерти представиха презентации, съдържащи детайли по отношение на практическото приложение на ECVET в организиране и провеждане на мобилностите, включително валидиране на компетентности, придобити по формален и неформален път, както и оформяне на необходимата документация.
Във фокуса на семинара беше гарантирането на качеството на проектите по мобилност, финансирани от програмата Eразъм +.
Записът на събитието е достъпно на следния линк: https://learnclass.nit.bg/b/nev-h7v-c3p
Презентациите от събитието:

Добра практика – една успешна лична история

ЕCVET в подкрепа на качеството на мобилността по Програма _Еразъм +_

Прилагане принципите на ECVET – възможност за проектиране на виртуални работни места