Списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО) и Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО) и Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) , които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2023 г. година и/или годишния доклад за самооценка на качеството и не са получили уведомителни писма от НАПОО:

№ по редЛицензия №Обучаваща институцияНаселено място
1.200312099ЦПО  към ЕТ “Квалитех – Вера Комитска”гр. Враца
2.200312123ЦПО  към “Олимп 54” ЕООДгр. София
3.200412187ЦПО  към “Дейта Оптикс Болкънс” ЕООДгр. София
4.200512286ЦПО  към “ХСИ Инвест” АДгр. Варна
5.200612333ЦПО  към “Джи Би Консулт” ЕООДгр. Враца
6.200612392ЦПО  към Сдружение “Международна академия за ВИП ресторантски кадри интерменю професии – управител, готвач, сервитьор, барман и сладкар”гр. София
7.200712430ЦПО  към “Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии Пловдив” ЕООДгр. Пловдив
8.200712449ЦПО  към “ИНФОГРУП БГ” EООДгр. София
9.200712466ЦПО  към “ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ” ЕООДгр. Самоков
10.200812615ЦПО  към Професионална земеделска гимназия “Кл. Арк. Тимирязев”гр. Каварна
11.200812660ЦПО  към Сдружение с нестопанска цел “ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА”гр. Гоце Делчев
12.200812665ЦПО  към ЕТ “Деметра – Мая Антова”гр. Враца
13.200912779ЦПО  към  “Еконт Експрес” ООДгр. Русе
14.201112884ЦПО  към “Капри” ЕООДгр. Варна
15.201212967ЦПО  към СЕЛЕНА 52 ЕООДгр. София
16.2013121041ЦПО  към “АН РЕСПЕКТ”ЕООДгр. Варна
17.2014121129ЦПО  към Дружество за разпространение на знаниягр. Стара Загора
18.2015121265ЦПО  към МУЛТИТРЕЙН ООДгр. София
19.2016121321ЦПО “СУЗИ” към СУЗИ-7ЕООДгр. Пловдив
20.2017121363ЦПО  към АЕС-Л ООДгр. София
21.2017121381ЦПО  към ТОП МАН ЕООДгр. Русе
22.2017121399ЦПО  към ЕТ “САВУЕЛД” – Иван Савовгр. София
23.2020121508ЦПО РЕДИ към “Реди И Ейч Ес Ес Пи” ООДгр. София
24.2020121519ЦПО Димитър Райчев към Сдружение “Туристическо дружество “Родопея”с. Ягодина
25.2020121544ЦПО  към Веди Глаголи ЕООДгр. София
26.2020121545ЦПО Марина към “Бутик за красота – Марина” ЕООДгр. Велико Търново
27.2022121596ЦПО “ТРЕНИНГ АРЕА” към “ЕКСПИРИАНС АРЕА” ЕООДгр. Враца
28.200312050ЦПО  към “Газтек БГ” АДгр. София
29.200712494ЦПО  към Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров”гр. Видин
30.201514036ЦИПО  към “ИнфоГруп БГ” ЕООДгр. София

Настоящото съобщение се публикува на страницата на НАПОО в Интернет на 20.02.2024 г. След изтичане на 14 дневния срок от обявяването в случай, че ЦПО/ЦИПО не са подали изисканата информация ще бъде стартирана процедура по прекратяване правата по издадената лицензия на основание чл. 49г, ал. 3, т. 3 от ЗПОО.