Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“.

1.ЦПО към „Конфезерченти България” ООД, гр. Пловдив, лицензия № 200912794, Заповед № ЛД-01-05-18/26.03.2021 г.;

2. ЦПО към ЕТ „ТОП БЮТИ- Ваня Георгиева“, гр. София, лицензия № 200512278, Заповед № ЛД-01-05-13/26.03.2021 г.;
3. ЦПО към Сдружение „Учебен център по земеделие и животновъдство“, гр. София, лицензия № 2016121334, Заповед № ЛД-01-05-41/07.04.2021 г.;
4. ЦПО към „ДИ АЙ ВИ 2016“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2018121415, Заповед № ЛД-01-05-36/07.04.2021 г.;
5. ЦПО към „Деметра технолоджи“ ЕООД, гр.София, лицензия № 2019121477, Заповед № ЛД-01-05-34/07.04.2021 г.;
6. ЦПО към Сдружение „Знание и образование“, гр.София, лицензия № 2016121333, Заповед № ЛД-01-05-42/07.04.2021 г.

7. ЦПО към „Гранд фешън” ЕООД, гр. София, лицензия № 2012121007, Заповед № ЛД-01-05-25/01.04.2021 г.;

8. ЦПО към Сдружение „Български форум за образование”, гр. София, лицензия № 201112947, Заповед № ЛД-01-05-23/01.04.2021 г.;

9. ЦПО към „Десислава Дойнова 1″ ЕООД, гр. София, лицензия № 2012121028, Заповед № ЛД-01-05-26/01.04.2021 г.