Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата по издадената им лицензия чрез окончателно отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“:

  1. ЦПО към „Адвайзърс Джъст Ин Тайм“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2015121273 – Заповед № ЛД-01-05-45/ 23.08.2022 г.;
  2. ЦПО към БПП ПРОФЕШЪНАЛ ЕДЮКЕЙШЪН ЕООД, гр. София, лицензия № 201012882 – Заповед № ЛД-01-05-13/ 15.09.2022 г.;
  3. ЦПО към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“, гр. София, лицензия № 200712477 – Заповед № ЛД-01-05-19/ 05.10.2022 г.;
  4. ЦПО към „Балканика травъл енд консултинг сървисиз“ ЕООД, гр. София, лицензия № 200612364 – Заповед № ЛД-01-05-20/ 05.10.2022 г.;
  5. ЦПО към „Ейч Ар Кънсолтинг“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2015121253 – Заповед № ЛД-01-05-25/ 05.10.2022 г.