Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия чрез временно отнемане

На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомително писмо и заповед за прекратяване на правата по издадената лицензия чрез временно отнемане (за срок от 4 месеца) на посочения адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но не са получени и са върнати в НАПОО като „непотърсени“:

  1. ЦПО към „Балканика травъл енд консултинг сървисиз“ ЕООД, лицензия № 200612364 – Заповед № ЛД-01-05-20/ 21.03.2022 г.;
  2. ЦПО към „ОМАННА 2011“ ЕООД, гр. София, лицензия № 201112920 – Заповед № ЛД-01-05-12/ 21.03.2022 г.;
  3. ЦПО към „ГИВЕЛ КОНСУЛТ“ ООД, гр. София, лицензия № 201112950 – Заповед № ЛД-01-05-28/ 23.03.2022 г.;
  4. ЦПО към СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ КОМАНДОС“, ГР. София, лицензия № 2013121045 – Заповед № ЛД-01-05-27/ 23.03.2022 г.;
  5. ЦПО към „Ейч Ар Кънсолтинг“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2015121253 –Заповед № ЛД-01-05-25/ 23.03.2022 г.;
  6. ЦПО към „НОВИ ХОРИЗОНТИ СОФИЯ“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2019121480 – Заповед № ЛД-01-05-32/ 23.03.2022 г.

На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомително писмо и заповед за прекратяване на правата по издадената лицензия чрез временно отнемане (за срок от 3 месеца) на посочения адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но не са получени и са върнати в НАПОО като „непотърсени“:

  1. ЦПО към „е-Академия“ ЕООД („БИ ЕМ СИ ГРУП“ ООД), гр. Варна, лицензия № 200712516 – Заповед № ЛД-01-05-17/21.03.2022 г.;
  2. ЦПО към „ЕФРОДИТА“ ЕООД, гр. Перник, лицензия № 2020121520 – Заповед № ЛД-01-05-16/21.03.2022 г.