Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“.

  1. ЦПО към ЕТ „Гараж – Васил Стефов“, гр. София, лицензия № 200312141, Заповед № ЛД-01-05-12/26.03.2021 г.;
  2. ЦПО към „Лазурит 94“ АД, гр. София, лицензия № 2014121143, Заповед № ЛД-01-05-28/01.04.2021 г.;
  3. ЦПО към Сдружение „Европейски център за образование и развитие“, гр. София, лицензия № 2016121296, Заповед № ЛД-01-05-31/01.04.2021 г.;
  4. ЦПО към Сдружение „Образователен форум за развитие и насърчаване“, гр. София, лицензия № 2016121306, Заповед № ЛД-01-05-32/01.04.2021 г.
  5. ЦПО към „КОНКУРЕНТ СТИЛ“ ЕООД, гр. София, лицензия 2018121413, Заповед ЛД-01-05-35/07.04.2021 г.