Списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2017 година и/или годишния доклад за самооценка на качеството. Посочените центрове не са получили уведомителни писма на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО
7 ЦПО не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение – не са подали годишна информация и доклад за самооценка на качеството и не са получили уведомителни писма на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС)на НАПОО:

Лицензия №Наименование на обучаващата институция /ЦПО/Населено място:
1200212029ЦПО към Институт по индустриални отношения и мениджмънт “ОКОМ”София
2200412225ЦПО към “Сигма – 2000 – Фарос” ООДСофия
3200612364ЦПО към “Балканика травъл енд консултинг сървисиз” ЕООДСофия
4200812580ЦПО към EТ “ДРАГАНОВА-31- Гана Драганова”Пловдив
52013121094ЦПО към „ДЕВЕЛОП Ю“ ООДСофия
62015121196ЦПО към ” Знание плюс – Монтана ” ЕООДМонтана
72016121326ЦПО към “УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АТЛАНТИК” ЕООДСофия

1 ЦПО не е изпълнил изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение – не е подал доклад за самооценка на качеството и не е получил уведомително писмо на посочения от него адрес в Информационната система (ИС)на НАПОО:

№ Лицензия № Наименование на обучаващата институция /ЦПО/ Населено място
1. 201012869 ЦПО към “Образователен мениджмънт и консултации” ЕООД София

Лицензия №Наименование на обучаващата институция /ЦПО/Населено място
1.201012869ЦПО към “Образователен мениджмънт и консултации” ЕООДСофия

След изтичане на 14-дневен срок от обявяването започва производство за временно отнемане на лицензията за срок от три до 12 месеца (съгласно чл. 49г, ал. 3, т. 3. от ЗПОО) на центровете, които не са подали допълнително годишна информация и/или годишен доклад за самооценка на качеството и след обявяването им на сайта на НАПОО.