Списък на ЦПО, които не са получили писмата за временно отнемане на лицензия

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), на които са изпратени уведомителни писма и заповед за временно отнемане на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и, но писмата не са получени на съответните адреси и са се върнали в НАПОО като „непотърсени“.

5 ЦПО с временно /за срок от 6 месеца/ отнета лицензия не са получили заповедта за временно отнемане и уведомителното писмо на посочения/те от тях адрес/и в ИС и писмата са се върнали в НАПОО.

 

Лицензия №ЦПО с отнета лицензия за срок от 6 месеца ЗаповедПисмо, изпратено на:Писмо, получено на:
1200412225ЦПО към “Сигма – 2000 – Фарос” ООД, гр. СофияЛД-01-04-01-23/ 12.04.201812.04.2018върнато
2200812580ЦПО към EТ “ДРАГАНОВА-31- Гана Драганова”, гр. ПловдивЛД-01-04-01-27/ 12.04.201812.04.2018върнато
32016121326ЦПО към “УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АТЛАНТИК” ЕООД, гр. СофияЛД-01-04-01-31/ 12.04.201812.04.2018върнато
4200612396ЦПО към Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност “Агенция за регионално развитие и инвестиции”, гр. КърджалиЛД-01-04-01-5/ 12.04.201812.04.2018върнато
5201212966ЦПО към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД Център за професионално обучение, гр. «БДЖ», гр. СофияЛД-01-04-01-11/ 12.04.201812.04.2018върнато
62015121196ЦПО към „Знание плюс- Монтана“ ЕООД, гр. МонтанаЛД-01-04-01-29/ 12.04.201812.04.2018върнато

1 ЦПО с временно /за срок от 3 месеца/ отнета лицензия не е получил заповедта за временно отнемане и уведомителното писмо на посочения/те адрес/и в ИС и писмото се е върнало в НАПОО.

 

Лицензия №ЦПО с отнета лицензия за срок от 3 месеца ЗаповедПисмо, изпратено на:Писмо, получено на:
1201012869ЦПО към “Образователен мениджмънт и консултации” ЕООД, гр. СофияЛД-01-04-01-34/ 16.04.201816.04.2018върнато

След изтичане на 14-дневен срок от обявяването, за ЦПО, които не са представили оригинала на лицензията и приложенията към нея в НАПОО ще се счита, че са  нарушили изискването на чл. 49г, ал. 6, т. 6 от ЗПОО и за тези центрове ще започне производство за окончателно отнемане на лицензията.