Списък на ЦПО, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес-23.03.2015.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение /ЦПО/, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес:
Лицензия № 200312103 на ЦПО към ЕТ “ПЕВИК Ваян – Виктория Георгиева“, гр. Разград;
Лицензия № 200412207 на ЦПО към “Агенция за професионално развитие и адаптация” ООД, гр. София;
Лицензия № 200612357 на ЦПО към ЕТ “Арлет – Елена Янкова”, гр. Пловдив;
Лицензия № 200612402 на ЦПО към “Бора К и К” ЕООД, гр. Варна;
Лицензия № 200712474 на ЦПО към “БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧНИ ПРОДУКТИ” ЕООД, гр. София;
Лицензия № 200712476 на ЦПО към “Прагматика” ООД, гр. София;
Лицензия № 200712549 на ЦПО към “И.ФО.ЖЕ.КО България” АД, гр. София;
Лицензия № 200712551 на ЦПО към “ФУУДС КЪНСЪЛТАНТС СЪРВИСИС” ЕООД, гр. София;
Лицензия № 200912782 на ЦПО към “Медикъл Трейд Консултинг” ООД, гр. Пловдив;
Лицензия № 201012863 на ЦПО към “ТЕХНО ТРЕЙНИНГ” ООД, гр. София;
Лицензия № 201012876 на ЦПО към „ЮНИОН ИНДЪСТРИ” АД, гр. Варна;
Лицензия № 201112919 на ЦПО към “ФЛАИС” ООД, гр. София;
Лицензия № 201112930 на ЦПО към „АСЕС“ ЕООД, гр. София;
Лицензия № 201212986 на ЦПО към „Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи“ ЕООД, гр. София;
Лицензия № 2012121019 на ЦПО към Сдружение с общественополезна дейност „Асоциация за устойчиво развитие и сътрудничество Парис 2012”, гр. Гоце Делчев;
Лицензия № 2013121059 на ЦПО към “Дакофф Трейд” ООД, гр. Пловдив;
Лицензия № 2014121158 на ЦПО към „ДЕЛТА ХАНДЕЛ“ ЕООД, гр. София.

За горепосочените центрове е започнало производство по отнемане на лицензията в съответствие с изискванията на ЗПОО.
ЦПО имат възможност да изразят становище и да направят допълнително попълване и подаване на годишна информация в 7-дневен срок. Срокът започва да тече от датата, на която списъкът на центровете е публикуван на интернет-страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

Съобщаване на административни актове