Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“.

ЦПО към “Алтернативи за гражданнско развитие”, гр. Русе, лицензия № 2015121281- заповед № ЛД-01-05-53
ЦПО към “Папалардо” ЕООД, гр. София, лицензия № 2016121299 – заповед № ЛД-01-05-52
ЕТ “Росен Ангелов – Тандем”, гр. Кюстендил, лицензия  № 201112896 – заповед № ЛД-01-05-65
ЦПО към “ШАНС 75-80” ООД, гр. Костенец, лицензия № 2012121013 – заповед ЛД-01-05-64
ЦПО към “Научно-технически съюз -Благоевград”, гр. София, лицензия № 200812727 – заповед № ЛД-01-05-59
ЦПО към Сдружение Веда, гр. Плевен, лецинзия № 2013121042 – заповед № ЛД-05-104
ЦПО към “Нови Европейкски Знания” ЕООД, гр. София, лицензия № 2018121420 – заповед ЛД 01-05-72
ЦПО към “Едюкейшън Център” ЕООД, гр. София, лицензия № 2018121412 – заповед ЛД 01-05-73