Трети конгрес на страните от югоизточна Европа по заваряване под егидата на Международния институт по заваряване (IIW)

Представител на НАПОО по покана на Българския съюз по заваряване взе участие в Третия конгрес по заваряване на страните от Югоизточна Европа в гр. Тимишуара, Румъния.
За последните три години в центровете за професионално обучение в България са обучени около 7000 души изпълнителски персонал по заваряване, като част от тях в курсове за повишаване на квалификацията.
Идентифицирана е необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между браншовите организации, университетите и обучаващите организации на ръководни, контролни и изпълнителски кадри по заваряване с цел формиране на умения за екипна работа, комуникативни умения и изграждане на отношения, креативност и стремеж към непрекъснато професионално усъвършенстване.
Във форума са взели участие представители на Германия, Пакистан, Съединените американски щати, Бразилия, Португалия, Великобритания и други.

Трети конгрес на страните от югоизточна Европа по заваряване под егидата на Международния институт по заваряване (IIW)

От 03 юни 2015 г. до 05 юни 2015 г. в гр. Тимишуара, Румъния се проведе Трети конгрес на страните от югоизточна Европа по заваряване под егидата на Международния институт по заваряване (IIW).

В събитието взеха участие представители на Международния институт по заваряване (IIW), Европейската федерация по заваряване (EWF), браншови организации членове на международния институт по заваряване и Европейската федерация по заваряване, Технически университети от Тимишуара, София, Пловдив, Крагуевац, Белград и други.
Представител на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) участва като придружаващо лице (наблюдател) на конгреса по покана на Българския съюз по заваряване. Участието на НАПОО в мероприятието е във връзка с Рамково споразумение между Национална агенция за професионално образование и обучение, Българския съюз по заваряване и Европейската федерация по заваряване относно сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение.
Българската делегация от Българския съюз по заваряване и НАПОО бе приета добронамерено и приятелски от страна на президента на Международни институт по заваряване господин Крис Смолбон. Г-н Смолбон се запозна със функциите на НАПОО и нейните отговорности.
Събитието (Конгресът) бе открито от президента на Международни институт по заваряване господин Крис Смолбон и госпожа Луиза Коентино, директор на Европейската федерация по заваряване (EWF).
Участниците в събитието дискутираха и представиха националното и европейско състояние на обучението в сектора на ръководни, контролни и изпълнителски кадри, прогнози за заетост, иновативни практики и решения на кадровите проблеми. Тяхната роля и отговорности при изпълнение на техните преки задължения. Българската страна отбеляза, че в последните три години в България са обучени около 7000 души изпълнителски персонал по заваряване, като част от тях са повишили своята квалификация (степен на правоспособност или професионална квалификация). На присъстващите направи впечатление броя центрове предлагащи обучение на изпълнителски персонал по заваряване 242 броя, като 76 бр. от тях са в София.
Г-жа Луиза Коентино, директор на Европейската федерация по заваряване (EWF), сподели пред конгреса опита на Португалия за създаване и контрол на центрове за обучение на изпълнителски персонал използвайки Европейските структурни фондове. Г-жа Коентино оцени ролята на Българския съюз по заваряване и Националната агенция за професионално образование и обучение, като регулатори в обученията на изпълнителски персонал по заваряване.
От проведените дискусии на конгреса се изтъкна важността на постоянната връзка между бизнеса, професионалното образование и обучение и висшето образование.
Всички участници се обединиха около мнението от необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между браншовите организации, университетите и обучаващите организации на ръководни, контролни и изпълнителски кадри по заваряване с цел формиране на умения за екипна работа, комуникативни умения и изграждане на отношения, креативност и стремеж към непрекъснато професионално усъвършенстване.


● Публикувано на 08.06.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●