ЦПО, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за временно отнемане на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и, но писмата не са получени на съответните адреси и са се върнали в НАПОО като „непотърсени“

2 ЦПО, неподали в НАПОО информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО /годишна информация и доклад за самооценка на качеството/, с временно /за срок от 6 месеца/ отнета лицензия, не са получили писмото и заповедта за временно отнемане на лицензията на посочения/те от тях адрес/и в ИС на НАПОО и писмата са се върнали в Агенцията като „непотърсени“.

 

Лицензия №Наименование на обучаващата институция /ЦПО/Заповед за временно отнемане на лицензия
1.200312142ЦПО към Фондация “Микрофонд – София”, гр. СофияЗаповед № ЛД-01-04-45/ 19.04.2017 г.
2.2014121116ЦПО към “ТОР България” ООД, гр. ПловдивЗаповед № ЛД-01-04-65/ 19.04.2017 г.

3 ЦПО, неподали в НАПОО информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО /доклад за самооценка на качеството/ с временно /за срок от 3 месеца/ отнета лицензия, не са получили писмото и заповедта за временно отнемане на лицензията на посочения/те от тях адрес/и в ИС на НАПОО и писмата са се върнали в Агенцията като „непотърсени“.

 

Лицензия №Наименование на обучаващата институция /ЦПО/Заповед за временно отнемане на лицензия
1.200312037ЦПО към Фондация “ЕВРОФОНД ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА”, гр. БлагоевградЗаповед № ЛД-01-04-81/ 19.04.2017 г.
2.200912852ЦПО към Сдружение с обществено полезна дейност „СИЛЕНА”, гр. СофияЗаповед № ЛД-01-04-91/19.04.2017 г
3.201212974ЦПО към „Реекзе“ ООД, гр. СофияЗаповед №ЛД-01-04-37/ 19.04.2017 г

17 ЦПО, неподали в НАПОО информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО /годишна информация и доклад за самооценка на качеството/, не са получили  уведомителното писмо, след което са обявени на сайта на НАПОО на 07.04.2017 г.  На същите центрове са изпратени писма и заповед за временно отнемане /за срок от 6 месеца/, които отново не са получени на съответния/те адрес/и и писмата са се върнали в НАПОО като „непотърсени“. На центровете е изпратено и уведомително писмо за неизпълнение изискванията на чл. 49г, ал. 9 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) – не е върната в НАПОО оригинала на лицензията и приложенията към нея.

 

Лицензия №Наименование на обучаващата институция /ЦПО/Заповед за временно отнемане
1200312135ЦПО към „ПМУ“ АД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-137/09.05.2017 г.
2200412219ЦПО към ЕТ “ЮКОМИ – Ю. Тончева”, гр. БургасЗап. №ЛД-01-04-141/ 09.05.2017 г.
3200812681ЦПО към “Европейски образователен и консултативен център” ООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-145/ 09.05.2017 г.
4200812687ЦПО към “НОБО – ЕООД” ЕООД, гр. РусеЗап. №ЛД-01-04-147/ 09.05.2017 г.
5200812690ЦПО към „Център за професионално обучение – Европа” ООД, гр. ВарнаЗап. №ЛД-01-04-149/ 09.05.2017 г.
6200812713ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “БИЗНЕСЦЕНТЪР/ БИЗНЕСИНКУБАТОР – НОВА ЗАГОРА”, гр. Нова ЗагораЗап. №ЛД-01-04-151/ 09.05.2017 г.
7201012824ЦПО към ФОНДАЦИЯ „ДЕТЕ И БЪДЕЩЕ”, гр. Стара ЗагораЗап. №ЛД-01-04-153/ 09.05.2017 г.
8201012857ЦПО към “СИТИ ВЕНИТИ ФЕШЪН” ООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-155/ 09.05.2017 г.
9201112884ЦПО към “Капри” ЕООД, гр. ВарнаЗап. №ЛД-01-04-171/ 09.05.2017 г.
10201112891ЦПО към “ВЕЛИСИМО” ЕООД, гр. БургасЗап. №ЛД-01-04-175/ 09.05.2017 г.
11201212999ЦПО към Сдружение „АЛФА ПИ ЕМ ВИ”, гр. ДупницаЗап. №ЛД-01-04-157/ 09.05.2017 г.
122012121032ЦПО към „ЦПО Развитие“ ООД, гр. БургасЗап. №ЛД-01-04-161/ 09.05.2017 г.
132013121069ЦПО към „АЕ Рибарство“ ЕООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-163/ 09.05.2017 г.
142014121125ЦПО към „Фактор Пропъртис“ ЕООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-159/ 09.05.2017 г.
152016121303ЦПО към „Адемарк ММ“ ЕООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-177/ 09.05.2017 г.
162016121314ЦПО към „Арт Юнивърс БГ“ ООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-179/ 09.05.2017 г.
172016121324ЦПО към “СЦ “ПРОГРЕС” ООД, гр. ПлевенЗап. №ЛД-01-04-183/ 09.05.2017 г.

 11 ЦПО, неподали в НАПОО информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО /доклад за самооценка на качеството/, не са получили  уведомителното писмо, след което са обявени на сайта на НАПОО на 07.04.2017 г.   На същите центрове са изпратени писма и заповед за временно отнемане /за срок от 3 месеца/, които отново не са получени на съответния/те адрес/и и писмата и са се върнали в НАПОО като „непотърсени“. На центровете е изпратено и уведомително писмо за неизпълнение изискванията на чл. 49г, ал. 9 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) – не е върната в НАПОО оригинала на лицензията и приложенията към нея.

 

Лицензия №Наименование на обучаващата институция /ЦПО/Заповед за временно отнемане
1.200712514ЦПО към “БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР-БИЗНЕС ЗНАНИЯ” ООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-220/ 09.05.2017 г.
2.200712539ЦПО към “ИНТЕРБИЗНЕС-РС” ЕООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-230/ 09.05.2017 г.
3.200712548ЦПО към “Б.И.Г. Проджект” ООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-214/ 09.05.2017 г.
4.200812565ЦПО към “Тривиа Тур” АД, гр. ВарнаЗап. №ЛД-01-04-198/ 09.05.2017 г.
5.200812575ЦПО към сдружение “Национална школа по мениджмънт”, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-196/ 09.05.2017 г.
6.200812592ЦПО към ЦПО “НИКЕ” към “НИКЕ ГОРДОСТ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-200/ 09.05.2017 г.
7.200812641ЦПО към “ТАНГРА ТУР” ЕООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-204/ 09.05.2017 г.
8.200812682ЦПО към “ЮРПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ” АД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-210/ 09.05.2017 г.
9.200812712ЦПО към “АГРОУНИВЕРС – 2006”, гр. БургасЗап. №ЛД-01-04-208/ 09.05.2017 г.
10.2012121000ЦПО към “Евро стандарт 2001” ЕООД, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-236/ 09.05.2017 г.
11.2013121045ЦПО към СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ КОМАНДОС“, гр. СофияЗап. №ЛД-01-04-242/ 09.05.2017 г.

1 ЦПО – ЦПО към Национална асоциация за икономическа и социална интеграция, гр. София, лицензия № 200312139, неподало в НАПОО информация по чл. 22, ал.8 от ЗПОО / годишна информация за своята дейност/,  не е получило  уведомителното писмо, след което е обявено на сайта на НАПОО на 07.04.2017 г.   На същия център е изпратени писмо и заповед за временно отнемане /за срок от 3 месеца/, което отново не е получено на съответния адрес и се е върнало в НАПОО като „непотърсено“.