ЦПО, който не е получил писмо и заповед за временно отнемане на лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, публикуваме информация за Център за професионално обучение към Сдружение Веда, гр. Плевен, лицензия № 2013121042, на който е изпратено уведомително писмо и заповед № ЛД-05-104/04.12.2019 г. за временно прекратяване на правата по издадената му лицензия, за срок от три месеца, на посочения от центъра адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО. Писмото не е получено на съответния адрес и сe е върнало в НАПОО като „непотърсено“.