ЦПО, който не е получил писмо и заповед за временно отнемане на лицензия

ЦПО към ЕТ “ПЕТЪР СПАСОВ – ВЯРА ГЕОРГИЕВА”, гр. Ловеч не е получил заповедта за временно /за срок от 3 месеца/ отнета лицензия посочения от него адрес в  ИС и писмото са е върнало в НАПОО, като “непотърсено”.