ЦПО с окончателно отнета лицензия със Заповед на Председателя на НАПОО

Цитираните по–долу центрове за професионално обучение не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и годишния доклад за самооценка на качеството за 2016 г. в периода на временното отнемане (за срок от 6 месеца) на издадената им лицензия, поради което на основание чл. 49г, ал. 8 и чл. 49г, ал. 6, т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), със заповед на Председателя на НАПОО лицензията им се отнема окончателно:
1. ЦПО към „БЕРТОНИ 2001“ ЕООД, гр. София, лицензия № 201112945 – Заповед № ЛД-01-04-579/ 19.12.2017 г.
2. ЦПО към “Едюкейшън сентър Ангелов” ЕООД, гр. София, лицензия № 2014121119 – Заповед № ЛД-01-04-581/ 19.12.2017 г.
3. ЦПО към ЕТ “ИНА – 68 – ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ”, гр. Ямбол, лицензия № 200812734 – Заповед № ЛД-01-04-596/ 21.12.2017 г.
4. ЦПО към „БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР БИЗНЕС ЗНАНИЯ” ООД, гр. София, лицензия № 200712514 – Заповед № ЛД-01-04-598/ 21.12.2017 г.
5. ЦПО към „Арт Юнивърс“ БГ ООД, гр. София, лицензия № 2016121314 – Заповед № ЛД-01-04-39/ 10.01.2018 г.
6. ЦПО към ЕТ “ЮКОМИ – Ю. Тончева”, гр. Бургас, лицензия № 200412219 – Заповед № ЛД-01-04-60/ 15.01.2018 г.
7. ЦПО към „Център за професионално обучение – Европа” ООД, гр. Варна, лицензия № 200812690 – Заповед № ЛД-01-04-64/ 15.01.2018 г.
8. ЦПО към Сдружение „АЛФА ПИ ЕМ ВИ”, гр. Дупница, лицензия № 201212999 – Заповед № ЛД-01-04-66/ 15.01.2018 г.
9. ЦПО към „ЦПО Развитие“ ООД, гр. Бургас, лицензия № 2012121032 – Заповед № ЛД-01-04-68/ 15.01.2018 г.
10. ЦПО към ФОНДАЦИЯ „ДЕТЕ И БЪДЕЩЕ”, гр. Стара Загора, лицензия № 201012824 – Заповед № ЛД-01-04-74/ 15.01.2018 г.
11. ЦПО към “СИТИ ВЕНИТИ ФЕШЪН” ООД, гр. София, лицензия № 201012857 – Заповед № ЛД-01-04-76/ 15.01.2018 г.

В Регистъра на НАПОО, публикуван на интернет-страницата на Агенцията, статутът на центровете е променен и те следва да преустановят дейността, която извършват съгласно издадената им лицензия.