ЦПО с окончателно отнета лицензия със Заповед на Председателя на НАПОО

Цитираните по – долу центрове за професионално обучение не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и годишния доклад за самооценка на качеството за 2016 г. в периода на временното отнемане (за срок от 6 месеца) на издадената им лицензия, поради което със заповед на Председателя на НАПОО лицензията им се отнема окончателно.
1. ЦПО към Сдружение „Гилдия на главните готвачи национален отбор на България“, гр. Пловдив, лицензия № 2016121293 – Заповед № ЛД-01-04-565/ 07.12.2017 г.
2. ЦПО към „БЕРТОНИ 2001“ ЕООД, гр. София, лицензия № 201112945 – Заповед № ЛД-01-04-579/ 19.12.2017 г.
3. ЦПО към “Едюкейшън сентър Ангелов” ЕООД, гр. София, лицензия № 2014121119 – Заповед № ЛД-01-04-581/ 19.12.2017 г.
4. ЦПО към „М-ИМПЕКС“ ЕООД, гр. София, лицензия № 201012864 – Заповед № ЛД-01-04-583/ 19.12.2017 г.
5. ЦПО към Сдружение “Агенция за бизнес консултации”, гр. София, лицензия № 200412201 – Заповед № ЛД-01-04-585/ 19.12.2017 г.
6. ЦПО към ЕТ “ИНА – 68 – ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ”, гр. Ямбол, лицензия № 200812734 – Заповед № ЛД-01-04-596/ 21.12.2017 г.
7. ЦПО към „БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР БИЗНЕС ЗНАНИЯ“ ООД, гр. София, лицензия № 200712514 – Заповед № ЛД-01-04-598/ 21.12.2017 г.
В регистъра на НАПОО статута на центровете е променен и те следва да преустановят дейността си!