ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са се върнали в НАПОО като „непотърсени“:
200612393 ЦПО към “Съдружие – ПУЦ” ООД, гр. Добрич Заповед № ЛД-01-05-29/18.04.2019
200912730 ЦПО към Сдружение “ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СВЕТЛИНА”, гр. София Заповед № ЛД-01-05-40/06.06.2019
2014121187 ЦПО към “МЕДИЩИТ”, гр. Стара Загора Заповед № ЛД-01-05-42/06.06.2019
2015121271 ЦПО към “Европейски образователен център” ЕООД, гр. София Заповед № ЛД-01-05-38/06.06.2019
200211035 ЦПО към “ДЕЛТА – ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ” ЕООД Заповед № ЛД-01-05-49/11.06.2019
2016121337 ЦПО към “ЛАНТ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София Заповед № ЛД-01-05-65/14.06.2019
2016121287 ЦПО към Странд Академи ЕООД, гр. София Заповед № ЛД-01-05-63/14.06.2019