ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са се върнали в НАПОО като „непотърсени“
2013121050 ЦПО към БУЛПРОГРЕС БГ, гр. София, заповед № ЛД-01-05-41/06.06.2019
201112963 ЦПО към “Таланти” ЕООД, гр. София, заповед № ЛД-01-05-27/01.04.2019
200612393 ЦПО към “Съдружие – ПУЦ” ООД, гр. Добрич, заповед № ЛД-01-05-29/18.04.2019
2016121347 ЦПО към Даскал България АД, гр. Габрово, заповед № ЛД-01-05-55/26.06.2019
200812713 ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “БИЗНЕСЦЕНТЪР/ БИЗНЕСИНКУБАТОР – НОВА ЗАГОРА”-Нова Загора, заповед № ЛД-01-05-61/19.06.2019
2015121268 ЦПО към Интернешънъл Унивърсити Холдинг ООД, гр. София, заповед № ЛД-01-05-77/19.06.2019
2013121094 ЦПО към „ДЕВЕЛОП Ю“ ООД-София, заповед № ЛД-01-05-62/19.06.2019
2015121219 ЦПО към УРАНЕ ЕООД, гр. София, заповед № ЛД-01-05-79/19.06.2019
201012865 ЦПО към Лаурус Профешънал ЕООД, гр. Пловдив, заповед № ЛД-01-05-64/14.06.2019
2017121365 ЦПО към “Образователни технологии” ООД, гр. Бургас, заповед № ЛД-01-05-89/26.06.2019


● Публикувано на 14.08.2019 ● Последна редакция 14.08.2019●