Уменията за управление на кариерата и осигуряването на качество в професионалното ориентиране – все по-значими теми в Eвропа

Нова работна група се очаква да заработи към Европейската комисия, която  ще отговоря за ориентирането през целия живот.
Групата, в която ще бъдат представени всички страни-членки на Европейския съюз ще обединява различни действащи към момента мрежи, финансирани от Европейската комисия. Основната цел на новата работна група е да работи за запълване на несъответствията между сектора на образованието и на заетостта като ще се налагат единни европейски политики по отношение на уменията за управление на кариерата и осигуряването на качеството в професионалното ориентиране.
Функциите на бъдещата работна група бяха представени на форум, състоял се от 3 до 5 март 2015 г. в гр. Рига, Латвия – 17-тото пленарно заседание на Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN).
На заседанието представител на Европейския парламент представи някои ключови моменти, свързани с политиките по професионалното ориентиране в Европа:
• Налице е увеличаващи се международен консенсус и доказателства от различни проучвания за това, че ориентирането през целия живот и систематичното развитие на уменията за управление на кариерата водят до по-добри резултати в областта на образованието и заетостта. Въпреки това, скорошна анкета показва трайни пропуски в предоставянето на услуги по професионално ориентиране;
• Анализ на избрани документи на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз подсказва, че професионалното ориентиране е релевантен политически елемент в областта на свързаните политики. Въпреки това, документите не се отнасят до съществуващи европейски политически инициативи или структурирано взаимодействие за определяне на професионалното ориентиране като самостоятелна политическа област;
• Европейските политики за ориентиране през целия живот са промоцирани от 2 резолюции на Съвета на ЕС (от 2004 и 2008 г.) и от ELGPN (от 2007 г. насам), които демонстрират значително въздействие върху националните политики. Настоящата мрежа обаче (ELGPN) ще се финансира от Европейската комисия само до края на 2015 г. Ще бъдат обсъдени различни възможности за продължаване на работата в тази област.
Към момента в Европейската комисия няма екип или отдел, отговорен за ориентирането през целия живот. Обмисля се учредяването на работна група, подобна по структура на други групи като EQF Advisory Group, ECVET User’s Group и EQAVET Network – администрирани и финансирани от Европейската комисия, но водени от страните-членки. По този начин новата група ще обедини ELGPN и останалите мрежи, свързани с ориентирането през целия живот като EuroGuidance и EuroDice.
През тази година мрежата на ELGPN работи по следните публикации:
Насоки за развитието на политиките и системите по ориентиране през целия живот: Референтна рамка за Европейския съюз и Европейската комисия;
Основни принципи при разработването на умения за управление на кариерата;
Осигуряване на качеството и разработване на политически системи, основани на доказателства.
Следващите заседания (18-то и 19-то) на мрежата ELGPN са планувани да се проведат съответно на 29-29 септември в Люксембург (в рамките на президентството на Съвета на Европейския съюз) и на 24-25 ноември в гр. Живаскила, Финландия (домакин ще бъде координатора на проекта). На следващия ден, 26 ноември, ще се проведе и финландска национална конференция на тема професионално ориентиране.
Допълнителна информация за дейността на Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот и нейните публикации може да намерите на http://www.elgpn.eu


● Публикувано на 13.03.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●