Унищожаване на документи с фабрична номерация

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!

В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация. От тази година този процес ще се извършва автоматично, през Информационната система на НАПОО. За целта, от 27 март 2017 година в ИС на НАПОО ще бъде активиран нов модул „Унищожаване на документи с фабрична номерация“. За подробни указания за работа с модула, на 27.03.2017 год. от 14,30 часа ще бъда проведен уебинар за всички желаещи. Уебинарът ще се проведе он-лайн, на адрес http://video.adminsoft.bg/live. Регистрацията е свободна. След приключване на уебинара, той ще бъде достъпен на запис.


Запис от уебинара може да гледате на адрес https://vimeo.com/210247888

Видеото е достъпно и през Информационната система на НАПОО от меню Документация > Документи по Наредба №8, налични документи.

Презентацията от уебинара може да свалите от ТУК.


● Публикувано на 23.03.2017 ● Последна редакция 04.04.2017●