УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на проект „Качество и ефективност“, НАПОО организира Национална конференция, която ще се проведе в София през септември 2023 г.

Ще бъдат поканени представители на държавни институции, социални партньори, ЦПО, медии и др.

Моля, ако имате желание да участвате със свой щанд на конференцията, да отговорите на въпросите във формуляра на следния линк ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА в срок до 30 юни.

След разглеждане на постъпилите заявки за участие ще получите уведомление от НАПОО и покана за участие. При наличие на голям интерес ще уважим заявките на тези, които първи са ги изпратили.