ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ! Конкурс за “главен експерт” в НАПОО

На извънредно заседание на конкурсната комисия беше взето решение практическият изпит на допуснатите кандидати да се състои на 09.06.2015 г. в сградата на Национална агенция за професионално образование и обучение гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5, ет. 5, „Заседателната зала” по групи и по график, описан в Протокола.

Резултатите от практическия изпит ще бъдат обявени на 12.06.2015 г. в 17,00 часа, на информационното табло на Агенцията: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5, ет. 5, десния коридор.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.06.2015 г. в 10,00 часа, в сградата на Национална агенция за професионално образование и обучение гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5, ет. 5, „Заседателната зала”.

 

Извиняваме се за създаденото неудобство!

Протокол № 2 от извънредно заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-62/04.05.2015 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.