Временно отнети лицензии на ЦПО

Поради нарушаване на изискванията на ЗПОО са отнети временно за срок от 3 месеца лицензиите на центровете за професионално обучение:

200112013 – ЦПО към „МАТЕКО“ АД
200312128 – ЦПО към Сдружение с нестопанска цел „Национален център за социална рехабилитация“
200412146 – ЦПО към „Топливо“ ЕООД
200412180 – ЦПО към „Плутон-1“ ЕООД
200512259 – ЦПО към „ЦПО – БЪЛГАРИ“ ООД
200512297 – ЦПО към „ТЮФ НОРД България“ ЕООД
200612336 – ЦПО към Сдружение „Българска асоциация за селски и екотуризъм (БАСЕТ)
200612383 – ЦПО към Фондация „Партньори – България“
200812617 – ЦПО към „ЦЕНТЪР НА „СО МАТ“ АД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ“ ЕООД, гр. София
200812679 – ЦПО към към Сдружение с обществено полезна дейност „Еврохоризонт“, гр. Доспат
200812705 – ЦПО към МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ“ ЕООД
200812707 – ЦПО към „ТИМ СЕКЮРИТИ АКАДЕМИ“ ЕООД
200812715 – ЦПО към Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ“
200912746 – ЦПО към СНЦ „Бизнес – център Панагюрище“
201012830 – ЦПО към „Професионално обучение и квалификация – Перник“ ЕООД
201012841 – ЦПО към „ЛОГОС ИНВЕСТ БГ“ ЕООД
201012879 – ЦПО към ЕТ „Есперинформ-БЛ-Божидар Леонов“, гр. Карлово
2012121030 – ЦПО към Община Варна
200412207 – ЦПО към „Агенция за професионално развитие и адаптация“ ООД
200612357 – ЦПО към ЕТ „Арлет – Елена Янкова“
200612402 – ЦПО към „Бора К и К“ ЕООД
200712474 – ЦПО към „БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧНИ ПРОДУКТИ“ ЕООД, гр. София
200712476 – ЦПО към „Прагматика“ ООД, гр. София
200712549 – ЦПО към „И.ФО.ЖЕ.КО България“ АД, гр. София
200712551 – ЦПО към „ФУУДС КЪНСЪЛТАНТС СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София
200912782 – ЦПО към „Медикъл Трейд Консултинг“ ООД
201112919 – ЦПО към „ФЛАИС“ ООД
201112930 – ЦПО към АСЕС ЕООД
201212986 – ЦПО към Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи ЕООД
2012121019 – ЦПО към Сдружение с общественополезна дейност „Асоциация за устойчиво развитие и сътрудничество Парис 2012″
2013121059 – ЦПО към „Дакофф Трейд“ ООД

 

Писмо до и.д. изпълнителен директор на АЗ


● Публикувано на 09.04.2015● Последна редакция 30.05.2016●