Втора Национална конференция: “Европейски измерения в професионалното образование и обучение”

Националната агенция за професионално образование и обучение и екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България организират Втора националната конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“.
Националната конференция ще се проведе на 5 декември в Хотел „Анел“, гр. София, като откриването й ще бъде в 10:00.

Покана за участие във Втората националната конференция на тема:„Европейски измерения в професионалното образование и обучение“
Програма на участие във Втората националната конференция на тема:„Европейски измерения в професионалното образование и обучение“
Регистрационен формуляр


● Публикувано на 02.12.2013 ● Последна редакция 22.05.2015●