За колко време се получава лицензията при покриване на изискуемите критерии и в случай, че получим лицензия за какъв срок е валидна тя?

Процедурата по лицензиране е със срок до три месеца, а издадената лицензия в безсрочна.


● Публикувано на 18.11.2021 ● Последна редакция 01.12.2021●