ЧЗВ от кандидати за лицензиране – ЦИПО

За колко време се получава лицензията при покриване на изискуемите критерии и в случай, че получим лицензия за какъв срок е валидна тя?

Процедурата по лицензиране е със срок до три месеца, а издадената лицензия в безсрочна.… Пълен текст »


Публикувано на: 18.11.2021

Колко ще ни струва, ако решим да инвестираме за лицензиране на Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО)?

Общата сума е в размер на 3600 лева. Подробна информация за дължимите такси може да откриете тук:
https://www.navet.government.bg/bg/taksa-za-litsenzirane-na-tsipo/Пълен текст »


Публикувано на: 18.11.2021

Ние сме кариерни консултанти и предлагаме услуги за ориентиране. Какви ще бъдат ползите от това да лицензираме Център за информация и професионално ориентиране към нашата компания?

Ние сме кариерни консултанти и предлагаме услуги за ориентиране. Какви ще бъдат ползите от това да лицензираме Център за информация и професионално ориентиране към нашата компания?

Лицензираните от НАПОО Центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) предлагат широк набор услуги, включително консултиране, мотивиране, професионално ориентиране, коучинг, оценка на компетентностите, насочване към професионално обучение или обучение за придобиване на ключови умения. ЦИПО активно взаимодействат с обучаващите институции, с държавни и частни организации в изпълнението на различни мерки и програми. Те осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, Закона за насърчаване на заетостта, Кодекса на труда и съобразно действащите национални стратегически документи, касаещи обучението на възрастни лица и заетостта.

Редица лицензирани ЦИПО създават международни партньорства и изпълняват проекти с финансиране от европейски и международни програми.