ЧЗВ от кандидати за лицензиране – ЦИПО

Общата сума е в размер на 3600 лева. Подробна информация за дължимите такси може да откриете тук:https://www.navet.government.bg/bg/taksa-za-litsenzirane-na-tsipo/

Ние сме кариерни консултанти и предлагаме услуги за ориентиране. Какви ще бъдат ползите от това да лицензираме Център за информация и професионално ориентиране към нашата компания?Лицензираните от НАПОО Центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) предлагат широк набор