Задължителна документация – тираж 2024 г.

Във връзка със заявяването на задължителна документация, Ви уведомяваме следното:

  1. Документация от тираж 2023 г. можете да заявите най-късно до 29.04.2024 г.
  2. Документите с тираж 2023 г. може да ползвате най-късно до 30.04.2024 г.
  3. Първата заявка за задължителна документация от тираж 2024 г. ще бъде одобрена на 01.05.2024 г.
  4. Информираме Ви, че 02.05.2024 г. (четвъртък) ще бъде неработен ден за печатницата.
  5. Уведомяваме Ви за промяна в тарифата на документите с фабрична номерация, съгласно писмо от Министерство на образованието и науката. Повече информация можете да намерите тук.