Заключителна конференция-“Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от ЦПО”

На 04 юни 2015 г. от 10.30 часа в Бест Уестърн Сити плюс хотел Национална агенция за професионално образование и обучение организира заключителна конференция във връзка с успешното приключване и реализиране на проект “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение”.


● Публикувано на 02.06.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●