Текущи международни проекти

eCF Alliance

e-CF

Финансираща програма: Еразъм +
Продължителност: 01.11.2015 г. – 31.10.2018 г. (3 години)
Официален сайт: http://media005.wix.com/ecfalliance
Описание: Проект eCF Multistakeholder partnership driving ICT professional up-skilling and pick up of employability (eCF Council) е насочен към ИКТ компаниите и ИКТ професионалистите и има за цел да се:

  • Изгради стабилна мрежа от релевантни заинтересовани страни в ИКТ сектора (обучителни и сертифициращи организации,

Пълен текст »


Публикувано на: 11.05.2016

Мрежата ReferNet (2016-2019)

ReferNet

Финансираща програма: Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP
Описание:
ReferNet е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение,… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2016

Build Up Skills EnerPro

build-up logo

Финансираща програма: „Интелигентна енергия – Европа“, Инициатива “Build Up Skills”
Продължителност: септември 2014 г. – февруари 2017 г. (30 месеца)
Официален сайт:
http://www.busenerpro.com/
Описание: Проект “Build Up Skills EnerPro” има за цел да oсигури преглед и актуализиране на съществуващите програми за обучение по професиите:

  • Електротехник (Ел.

Пълен текст »


Публикувано на: 01.09.2014

Coach @ Work

Финансираща програма: Европейската стратегия за хората с увреждания (2010- 2020 г.) „Подновен ангажимент за Европа без бариери“
Описание:
За първи път на територията на Европа ще бъде акредитирана COACH@WORK програма за професионално образование и обучение в областта на подкрепената заетост,… Пълен текст »


Публикувано на: 25.04.2014